Skulder och konkurser kan fälla Ekfors

Ekforskoncernens skatteskulder på 40 miljoner kronor och konkurser får konsekvenser för bolagets möjligheter att få fortsätta bedriva verksamhet. 2000 gick koncessionen, tillståndet, ut och någon begäran om förlängning har bolaget inte kommit med än.

– Som det ser ut med konkursansökningar och konkurser ökar kraven på om det är en lämplig tillståndshavare, säger Charlotte Zackari, chefsjurist på Energimarknadsinspektionen.

Ekfors Energi AB, ett bolag i Ekforskoncernen, har begärts i konkurs av Kronofogdemyndigheten i Haparanda i november, och det är det andra bolaget i koncernen som begärts i konkurs.

Uppåt Väggarna, även det ett bolag i Ekforskoncernen, har sedan tidigare gått i konkurs med stora skatteskulder.

Ekfors Energi har den senaste tiden tagit emot betalningar av fakturor från elkunder. Men nu flyttas inbetalningarna till ett annat bolag, Ekfors Mark- och Linjebyggnad, vilket kan tyda på att vd:n Mikael Styrman vill säkra tillgångar.

Konkursansökningarna tillsammans med att koncernen har skatteskulder på 40 miljoner kronor påverkar möjligheterna att få en förlängd koncession om nu bolaget klarar sig från tvångsinlösen. Men även tvångsinlösenprocessen av anläggningen och nätverksamheten påverkas av skatteskulderna.

Eleonor Norgren, SR Norrbotten
eleonor.norgren@sr.se