Järv illegalt förföljd och dödad

En skoterjakt på järv har avslöjats i södra delen av Jokkmokks kommun. Järven har förföljts med skoter och dödats. Skoterjakten upptäcktes av två av länsstyrelsens naturbevakare under helgen i samband med pejling av den varg som förvaltningsmärktes för snart två veckor sedan.

- Vår personal observerade att ett järvspår har följts av en skoter och att järven haft ett onormalt rörelsemönster. Snöskotern har framförts kors och tvärs i området och järvspåret upphör vid en viss punkt. Några järvspår bort från området finns inte, säger Jan Olov Westerberg, chef för länsstyrelsens miljöavdelning.

Naturbevakarna har, efter kontakt med polisen under måndag och tisdag, utrett jaktförloppet och en formell polisanmälan ska lämnas in under onsdagen.

- Det är säkerställt att järven har avlivats och att det inte skett med tillstånd. Vi ser självfallet mycket allvarligt på all form av illegal jakt. Särskilt illa är det när hotade arter jagas. Det är en del av vår gemensamma natur som tas ifrån oss. Den illegala jakten bidrar också till att försvåra möjligheterna att legalt reglera järvstammen i de områden där antalet järvar blir en för stor belastning för främst rennäringen, konstaterar Westerberg.

Utredningsarbetet fortsätter under veckan.