Lavinfara på Dundret

Just nu är det en betydande lavinrisk på Dundret i Gällivare. Lavinrisken bedöms som en trea på lavinriskskalan. Det innebär att det finns sannolikhet att människor kan utlösa laviner, men möjligheter finns att laviner går utan att människor påverkat förloppet.