Styrman bjuder in till fest

Trots skatteskulder på 40 miljoner kronor och hot om tvångsinlösen bjuder Ekfors kraft in alla kunder till fest när företaget ska fira 90-årsjubileum i mars. I det senaste numret av Gränslöst, en lokaltidning i Tornedalen, finns en helsidesannons med inbjudan.

I annonsen står att läsa att ”Med anledning av att det sålunda inom kort har förflutit 90 år sedan bolaget bildande kommer vi att fira detta i mars”.

Vidare kan man läsa att till 90-årsfesten ombeds gästerna bidra med material i form av bilder och minnen till en bok som planeras till 100-årsfirandet.

De som kommer får se på lokaler och fordon och arbetsredskap. Busstur ska göras längs ledningsgator för att visa bygg och underhållsteknik för att som det står ”visa det som storbolagen, media, myndigheter, och regeringen tiger om”.

De som kommer får middag och under lättsamma former dans och underhållning.

Annonsen är undertecknad med Ekfors kraft den 19 januari 2007.