Ekfors krafts höjning olaglig

Ekfors krafts 33-procentiga höjning av nätavgifterna är olaglig. Höjningen gjordes under tiden bolaget var tvångsförvaltat och det strider mot lagen.

Energimarknadsinspektionen meddelade Ekfors kraft i början av december att de skulle föreläggas med vite om de inte upphörde med att ta ut avgiften. De ska annonsera om att avgiftshöjningrn tagits tillbaka men också betala tillbaka avgiften till de kunder som betalt.

Någon annonsering eller återbetlaning har inte skett än.