Kritik mot nytt bostadsområde i Luleå

Luleå kommuns planer på nya bostäder på Hällbackenområdet möter kritik från kringboende, som är rädda för att naturen tar skada. Kritik har även framförts tidigare, men det tar kommunen inte hänsyn till.

Ella Maja Johansson bor i bostadsområdet Lejde, intill Hällbacken.

– Jag tror inte någon av oss som bor här tycker att det är någon bra idé, eftersom vi valt att bo utanför staden, säger hon.

Hällbacken ligger mellan Bensbyvägen och Björsbyvägen och för flera år sedan talade kommunnen om att bygga tusentals bostäder där, men projektet föll. Nu dammar man av planerna, men betydligt bantade, bara mellan 200 och 300 villatomter. I höstas hölls möten i Björsbyns byagård och det kom kritik mot planerna och kritiken kvarstår.

– Hela området med skogen utnyttjas av ett väldigt rikt friluftsliv. Bland annat tränas hästar, så det är väldigt mycket aktiviteter här, säger Ella Maja Johansson.

Även stadsbyggnadskontoret uppger att det kan bli problem. Bland annat hotas kallkällor, strövmarker och friluftsliv och det finns risk för ökat slitage på fornlämningar och att dagvatten förorenar Björsbyfjärden. Det kan även bli inskränkningar i hästskötseln och jordbruket.

Mia Johansson på stadsbyggnadskontoret säger att det ska bli mer samråd med de kringboende, men deras kritik har hittills inte påverkat förslaget om nya bostäder.

Om projektet genomförs kan det bli byggstart 2009, men Ella Maja Johansson hade inte flyttat till Lejde, om hon känt till byggplanerna för Hällbacken.

Niklas Jälén, SR Norrbotten
niklas.jalen@sr.se