Ännu en varg har siktats i länet

Observationer och rapporter om varg har ramlat in med jämna mellanrum den här vintern. Nu senast från Unna cearus sameby i Gällivare kommun. Bengt Erik Pittsa har varit ute med länsstyrelsen för att spåra varg inom Stora sjöfallets nationalpark. Ungefär i samma område där den så kallade Laponiavargen fanns för några år sedan.

Före jul, i november rapporterades det om vargiakttagelser norr om Gällivare inom Girjas och Baste samebyar. I december uppehöll sig en varg inom Pessinkiområdet i nordöstra Norrbotten. Varg iakttogs också i Tornedalen söder om Pajala vid Torneälven i december, och nu i januari har varg observerats både i Jåhkågaska och i Tuorpons samebyar i Jokkmokkstrakten.

I förra veckan märktes vargen inom Turpons sameby och Bengt Erik Pittsa säger att den vargen som nu finns inom Sörkaitums sameby i Gällivare kommun inte är samma varg.

2002 hade Sörkaitums sameby den så kallade Laponiavargen inom sitt område. Den vargen märktes och spårades i månader, men försvann sedan spårlöst.

Den här vargen som redan orsakat skada för samebyn genom att den dräpt en ren skringrat en hjord på 200 renar befinner sig i samma område som Laponiavargen.

SR Sameradion