Viltolyckorna har blivit fler

Viltolyckorna i Norrbotten ökade under 2006, jämfört med tidigare år visar statistik från Nationella viltolycksrådet. Renolyckorna ökade med 250 renar under 2006 jämfört med året innan. Älgolyckorna ökade med 90 påkörda älgar jämfört med året innan. Även rådjursolyckorna i länet har ökat.

2003
280 ÄLGAR630 RENAR66 RÅDJUR
2004
370 ÄLGAR1 011 RENAR91 RÅDJUR
2005
342 ÄLGAR893 RENAR106 RÅDJUR
2006
431 ÄLGAR1 145 RENAR132 RÅDJUR