Tvist om fler flyktingar till Luleå

Integrationsverket vill att Luleå kommun ökar sitt flyktingmottagande i år från 120 till 153 personer, men företaget Lulebo och kommunens Invandrarservice säger nej med hänvisning till bristen på bostäder. Det blir nu politikerna som får avgöra frågan.