Samiska skelett bör begravas

Sametinget kräver nu att alla samiska skelettdelar som finns på svenska institutioner återlämnas för en kollektiv återbegravning. Sametinget vill också att muséer och institutioner klarlägger hur de kommit över de samiska skelettmateriralen.

I ett PM skriver Sametinget att själva återbegravningen ska vara en symbolisk handling där svenska kyrkan och staten ges möjlighet att be om ursäkt för att samiska gravar har plundrats.

Samiska gravar plundrades i forskningens namn och det finns skelettdelar på flera olika institutioner i Sverige - bland annat på historiska muséet och på Lunds universitet.

Det här rapporterar Sameradion.