LKAB tror inte på höjd ersättning

Det är cirka 400 fastighetsägare i centrala Malmberget som erbjudits ersättning för dammningen från gropen, som bildats till följd av gruvbrytningen. Nu har LKAB förlängt svarstiden för fastighetsägarna. De har på sig fram till den sista februari med att ta ställning till erbjudandet.

- Förlängningen har skett för att man vill ha lite längre betänketid på sig för att sätta sig in i innebörden, säger Peter Söderman, infrastrukturchef vid LKAB.

Hittils har många reaktioner på ersättningserbjudandet varit positiva enligt Peter Söderman.

- Men sedan finns naturligtvis en diskussion kring nivåerna på den valda ersättningen och områdets avgränsning, säger han.

LKAB konstaterar att det är för höga dammningsnivåer i centrala Malmberget, men enligt Peter Söderman finns inga gränsvärden för damning idag. Ersättningsnivån har bestämts utifrån hur stor dammningen i centrala Malmberget är och den interna diskussionen kring detta i LKAB.

Det är cirka 400 privata fastighetsägare som erbjudits 15 000 kronor i ett retroaktivt engångsbelopp, plus en årlig ersättning på 6 000 kronor.

Redan under den här veckan kommer en del av fastighetsägarna, som undertecknat avtalet, att få sina pengar.

- Det är några personer som jobbar med det här och det kommer att ta sin tid fram till den 28 februari dit svarstiden är förlängd, säger Peter Söderman.

LKAB kommer att lyssna på villaägarföreningen i Gällivare och svara på deras frågor kring ersättningen för neddammningen i centrala Malmberget. Men att höja ersättningen, nej det tror inte Peter Söderman.

- Nej, inte som vi ser det, det här är väl en nivå som vi tycker är skälig för den nedsmutsande dammningen som det här genererar, säger han.