Kritik mot privat äldreomsorg i Haparanda

Det har stormat kring företaget Carema, som nu ska starta äldreomsorg i Haparanda. Företaget har kritiserats av Socialstyrelsen, bland annat för felbehandlingar och oerfaren personal. Sune Karlander är ordförande för Pensionärernas riksorganisation PRO i Haparanda och han befarar sämre äldreomsorg med Carema.

- Vi är oroliga för att det blir lönsamheten, som blir drivande i detta. Det blir för mycket rationaliseringar, säger han.

Carema sysslar bland annat med äldreomsorg, primärvård och specialistvård och har flera gånger fått kritik från Socialstyrelsen. Det gäller till exempel att en äldre man dog efter uttorking, felbehandling av en flicka, för lång väntan på diagnos, underbemanning och outbildad personal.

Informationschef Elisabeth Frostell på Carema Omsorg välkomnar en kritisk granskning av företaget. - Man ska få anmäla både för Lex Sara och Lex Maria och att någonting inträffar händer både i sjukvården och äldreomsorgen. Vi har så oerhört mycket verksamhet med 7 300 anställda. Det är klart att något kan gå snett. Men vi gör allt vad vi förmår för att det inte ska inträffa, säger hon.