Längmanska polisanmäler Obol

Efter fredagens besked att Obol bedrivit verksamhet som kräver tillstånd kommer Längmanska företagarfonden att anmäla bolaget för misstänkt brottslighet till åklagarmyndigheten. Det säger advokat Ulf Nordekvist som företräder Längmanska företagarfonden.

Längmanska har investerat pengar i Obol och krävt att få pengarna tillbaka utan resultat.

I och med resultat från Finansinspektionens utredning om Obol i fredags så går Längmanska företagarfonden vidare med en anmälan till åklagare. Finansinspektionens utredning visade att Obol bedriver otillåten verksamhet, det vill säga att de skulle ha haft tillstånd från Finansinspektionen.

Hur mycket pengar Längmanska företagarfonden har placerat vill de inte berätta men Ulf Nordekvist hoppas att de som har satsat också ska få tillbaka sina pengar.

– Utöver brottsanmälan så är det vår avsikt inom Längmanska företagarfonden att arbeta för en lösning där de olika fodringsägare som har satsat kapital i fonden gemensamt anlitar den internationella hjälp vi kan få för att på bästa sätt ta tillvara de intressen som vi gemensamt har. Det arbetet kommer vi att sätta igång med nu, säger han.