Förslag att län blir storregioner

Som väntat kommer den parlamentariska Ansvarskommittén att föreslå att dagens 21 län slås ihop och bildar mellan sex och nio storregioner. Det framgick när utredningens huvudslutsats slutjusterades i veckan, uppger Dagens Nyheter och SVT:s Aktuelltredaktion.  

En möjlig regionindelning i sex delar innebär att hela Norrland blir en storregion. Enligt förslaget försvinner också landstingen, och nyinrättade regionparlament kommer att ta över sjukvårdsansvaret. Utredningen presenteras slutgiltigt den 28 februari.