Tuorponvargen kommer från söder

Den varg som märkts i södra delen av Jokkmokk, den så kallade Tourponvargen, är inte samma varg som vistats i Pessinkiområdet. Enligt DNA-analysen har vargen med stor sannolikhet ett sydskandinaviskt ursprung. Det är då uteslutet att det kan röra sig om den så kallade Pessinkivargen.

Vargen, en ung hanne, märktes i södra delen av Jokkmokks kommun. Märkningen genomfördes för att underlätta spårning av vargen med den noggrannhet som krävs i nuvarande regelverk. Spårningen görs för att samebyarna ska få den ersättning som de har rätt till vid förekomst av varg.

– Intensivspårning är nödvändig eftersom vargar i renskötselområdet ska följas på individnivå enligt gällande regler. Sändaren underlättar också åtgärder för att förebygga skador som vargen kan åstadkomma, genom att vi vet var den befinner sig i förhållande till renhjordarna, säger Karina Lövgren, chef för Länsstyrelsens fältenhet.

DNA-analysen har utförts av ett laboratorium kopplat till Lunds universitet.

– Analysen visar att det i vargens genuppsättning saknas ett visst element, något som enligt forskargruppen som utför analysen tyder på en relativt nylig mutation. Genuppsättningen visar också att det finns en klar koppling till den sydskandinaviska populationen, konstaterar Jan Olov Westerberg, chef för Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vilken betydelse som en eventuell mutation har för vargen är oklart.

Vargar kan röra sig långa sträckor. Det finns exempel på vargar från Värmland som rört sig hela vägen till finsk-ryska gränsen. Möjligheterna för den svenska vargstammen att överleva bygger på att vargar österifrån ska kunna nå den mellansvenska vargpopulationen och tillföra nytt genetiskt material. Utan ett sådant material kommer den skandinaviska vargpopulationen på sikt att få problem.

– Den nu aktuella vargen har ett sydskandinaviskt ursprung. Därför har den mindre betydelse för den svenska vargstammens utveckling än om den varit österifrån, kommenterar Karina Lövgren.