Rättegång mot tidigare Dundretägare

Under måndagen inleddes rättegången mot de förra ägarna av Dundretanläggningen i Gällivare. Ägarna från Stockholm tillsammans med en värderingsman och en revisor är åtalade för bland annat grovt svindleri, grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott i totalt åtta åtalspunkter. Samtliga nekar till brott. Rättegången hålls vid Stockholms tingsrätt och beräknas pågå i flera veckor.

Det var i november 1999 som Stockholmsföretaget Brospannet tog över Dundretanläggningen. Två och ett halvt år senare, i juni 2002 försattes Dundret i konkurs. Då hade ägarna tillsammans med sin revisor och en värderingsman skrivit upp värdet på anläggningen med 19 miljoner kronor. Dundrets ekonomiska ställning såg då bättre ut än den i verkligheten var.

Falska fakturor har skrivits som dränerade Dundret på pengar till ägarnas andra bolag för varor och tjänster som inte utförts. Enligt stämningsansökan har räkenskapsmaterialet för Dundret överlämnats till en så kallad målvakt, en person som egentligen bara ställt upp med sitt namn utan att ha något intresse av verksamheten.

De två ägarna ställs också till svars för att inte ha redovisat något räkenskapsmaterial under konkursutredningen. Det innebär att det inte finns någon bokföring som kan visa på det ekonomiska resultatet.

Bolaget har inte redovisat utbetalda löner under år 2000 och 2001. Bolaget har inte lämnat in någon självdeklaration och inte varit registrerat att betala moms.

I stämningsansökan yrkas att ägarna ska meddelas näringsförbud när dom meddelats. De två ägarna från Stockholm, värderingsmannen och revisorn nekar alla till de brott som dom åtalats för.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se