Miljonfusk med föräldrapenning

Fusket med föräldrapenning i Norrbotten kostade 10 miljoner kronor förra året. Sedan maj 2006 granskas de som tar ut tillfällig föräldrapenning hårdare än förut och det visar att 10 procent av dem som fått ersättning fuskat.

14 handläggare granskar de som sökt ersättning och av 4 900 granskningar så var det 475 som fuskat.

Om fusket inte minskar kan det bli hårdare regler som innebär att det måste styrkas från arbetsgivare och förskola.

Det som är mest kontrollerat är de som anmält tillfällig föräldrapenning. Stickprovskontroller har hittills visat att det är 10 procent som fuskat och det visar också den fördjupade kontrollen som gjorts sedan maj 2006.

Under augusti till december 2006 ansökte 24 800 personer om ersättning om tillfällig föräldrapenning av dem så granskades 4 900 extra var det 475 ärenden som avvek, alltså där det fuskades. Det innebär att ungefär 10 procent fuskar.

Fuskare som upptäcks kommer att polisanmälas och sedan åtalas och det är speciella åklagare som kommer att ta hand om fallen.

Det var den tidigare regeringen som beslutade att satsa 300 miljoner kronor under en tvåårsperiod till för att komma till rätta med fusket.

Under januari kommer 1 400 anmälningar om tillfällig föräldrapenning att granskas men även andra ärenden kommer i framtiden att genomgå fördjupade kontroller.