Luleå tar emot 120 flyktingar

Luleå kommun kommer i år att ta emot 120 flyktingar. Det beslutade kommunstyrelsens arbets- och personalutskott på måndagen. Men Mattias Karlsson (m) var kritisk och ville att 153 flyktingar skulle tas emot, eftersom Integrationsverket begärt det.

– Det är ett fattigdomsbevis för Luleå kommun att man inte klarar av att ta emot det antal, som verket begärt. För det handlar om människor i nöd och som behöver en fristad, då de flyr från något, säger han.

Även Ylva Strutz (fp) ville öka flyktingmottagandet för att det skulle ge en signal om att Luleå är en öppen kommun, medan Börje Lööw (v) talade om risken för att flyktingarna koncentreras till Hertsöns bostadsområde. Annika Eriksson (mp) sa att det kan bli stora påfrestningar på skolan och socialen med fler flyktingar.

Beslutet blev att 120 tas emot i år och det förklarar socialdemokratiska kommunalrådet Yvonne Stålnacke med att det inte bara handlar om brist på bostäder.

– För oss är det viktigt att när vi tar ansvar för att ta emot flyktingar så ska vi också ta ansvar för helheten. Det innebär att vi måste veta att vi på ett bra sätt kan integrera dem i Luleå. De ska ha praktikplatser och bra utbildning och med tanke på de stora förändringarna på arbetsmarknadsområdet så är vi väldigt osäkra på vad som händer där, säger Yvonne Stålnacke.

Niklas Jälén, SR Norrbotten
niklas.jalen@sr.se