Inga bidrag till äldre ogifta fruntimmer

Råneå församling ansöker hos Kammarkollegiet om att få upplösa Carl och Herman Fribergs fond. Stiftelsens avkastning räcker inte för att finansiera ändamålet, som är bidrag till ”änkor och äldre ogifta fruntimmer”. Församlingen vill att stiftelsens kapital istället ska kunna användas till kyrklig fritidsverksamhet och liknande.