Haparanda: Varning för svag is

I Haparanda varnar man nu för bitvis mycket dåliga isar i Torne älv. Orsaken är att vattennivån har varierat kraftigt under hösten och vintern. Isen är dålig på strömmande sträckor men också där det normala vintrar kan vara bra med is.

I höjd med centrala Haparanda finns flera ställen i älven där det ena dagen kan vara öppet vatten och nästa dag har frusit en tunn isskorpa som också kan vara täckt med snö. Dessa ställen finns från Tornio stadsö ända ner till Virtakari vid Sundholmens södra udde. På grund av detta är det också svårt att sätta ut varningsskyltar ute på isen. Man bör också undvika att färdas i närheten av cementkajen i Haparanda där isen är ovanligt förrädisk i år.

Haparanda stad uppmanar folk till extra försiktighet om de måste färdas på isen. Man bör exempelvis inte följa snöskoterspår utan att veta vart de leder.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se