Beslut om nya bostäder trots protester

Trots många protester är det nu klart att Luleås nya guldkust ska fortsätta att växa fram. Ett 30-tal bostäder ska byggas på Svartöbrinken i Luleå, i närheten av isbrytarna vid gamla malmkajen. Det beslutade i kommunfullmäktige på måndagen. Flera instanser har påpekat att det saknas en analys på miljökonsekvenser kring byggnationen.

– Ett helhetsgrepp över hela området borde ha tagits innan beslutet klubbades, säger Carola Lidén (c).

Det har debatterats livligt runt planerna på att bygga bostäder på Svartöbrinken i Luleå. Ett flertal instanser, såsom Länsstyrelsen, miljönämnden, hamnstyrelsen och Sjöfartsverket har varit tveksamma. En fråga som har kommit upp är om industrin runt området kan vara ett problem för framtida boende.

Luleås hamnchef Leif Åberg har i två skrivelser till kommunen hävdat att bostäder så nära hamnen kan skapa konflikter om bullret, vilket i sin tur kan leda till att isbrytarna lämnar Luleå. Det håller dock inte socialdemokratiska kommunalrådet Karl Petersen (s) med om.

– Jag vill vända på det, även om vi inte skulle bygga på Svartöbrinken måste Luleå alltid slåss för att ha isbrytarna kvar.

Länsstyrelsen pekar på brister i detaljplanen, och skriver att det inte finns någon beskrivning på hur de boende skulle påverkas av industrin runt om. Heller står det inte skrivet vilka konsekvenser det kan bli för industrin att det blir bostadsområde i närheten.

Länsstyrelsen kan på eget bevåg granska och underkänna den nu godkända detaljplan.

Maria Lindgren, SR Norrbotten
maria.a.lindgren@sr.se