Inga utländska jägare önskas

Tidigare års erfarenhet visade att en fri jakt för utländska jägare inte är acceptabelt ur vare sig miljö- eller viltförvaltnings-synpunkt. Det menar ett flertal norrbottniska organisationer i en skrivelse till regeringen.

På tisdagen har Jägareförbundet Norrbotten, Kiruna Jaktvårdskrets, Kiruna Jakt & Fiske och IF Metall Gruv-12:an träffats i Kiruna för att diskutera regelverket för jakt på statens mark.

Parterna var helt överens om att det regelverk som Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställt för jakten 2006/2007 var både bra och nödvändigt. Tidigare års erfarenhet visade att en fri jakt för utländska jägare inte är acceptabelt ur vare sig miljö- eller viltförvaltningssynpunkt.

Även rennäringen utsätts för negativa konsekvenser av för många utländska jägare.

Enligt den Europeiska jaktorganisationen FACE finns det drygt sju miljoner jägare i Europa. Det innebär att Svenska staten inte kan släppa vare sig småvilts eller annan jakt fri. Jakt av såväl småvilt som annat vilt på statens mark måste i första hand tillförsäkras människor som bor i Sverige och i andra hand övriga Europeiska jägare, hävdas i skrivelsen.

Innan Regeringen och Jordbruksverket ändrar förordningen och allmänna villkoren för jakt på statens marker måste en konsekvensutredning göras. Eftersom våra organisationer representerar såväl jägare som ortsbor och har erfarenhet och kompetens i frågan, vill vi så snart som möjligt träffa jordbruksministern för att diskutera och informera, skriver de fem organisationerna.