Stormvindar sänkte skepp i rysk hamn

”Vi kan knappt komma ihåg att en sådan här storm rasat i våra trakter. Stormvindar knäckte masterna och slet av repen”.