Samisk temadag på Kulturens hus

Under namnet Illu som betyder glädje på samiska anordnas idag en temadag på Kulturens hus i Luleå. Tanken från arrangörerna är att få vi visa upp den skaparglädje och kreativitet som finns inom den samiska kulturen.

Har man inte möjlighet att besöka den samiska temadagen kan man ändå ta del av innehållet genom att lyssna på SR Sameradion som dirketsänder från Kulturens hus i vår grannkanal P2 och via webbradion, klockan 15.10-16.00.