Biblioteken satsar på minoritetspråken

Biblioteken i Gällivare vill satsa på minoritetsspårken och begär sammanlagt 120 000 kronor i kommunalt bidrag under tre år. Satsningen ska gå till bland annat böcker, dagstidningar, dvd-filmer, ljudböcker och språkkurser i finska, meänkeli och nord- och lulesamiska. Enligt ansökan är särskilda stödåtgärder nödvändiga även inom biblioteket för att bibehålla språken som en del av vårt kulturarv. Inom den ordinarie budgeten finns idag inga pengar för att öka inköpen på minoritesspråken. Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat frågan vidare till barn-, utbildnings- och kulturnämnden.