Kritik mot finska åkerier

Finska åkeriföretag utsätter åkare i Norrbotten för svår konkurrens genom lägre priser. Det sa Erik Bäcklund, regionansvarig på Sveriges åkeriföretag i Norrbotten vid en konferens i Haparanda på onsdagen.

Det handlar bland annat om lägre löner och lägre priser på godstransporter och drivmedel än i Sverige och det här är ett hot mot jobb i länet, säger han.

- Jag vet exempel på åkerier som har dragit ned på verksamheten på grund av den svåra konkurrensen. Man tycker också att man inte får tillräckligt stöd från Sveriges riksdag, säger han.

Många av de lastbilstransporter som sker i Norrbotten kommer från Finland och enligt Erik Bäcklund finns det ingen konkurrensneutralitet gentemot svenska åkerier.

- Det handlar bland annat om lägre dieselpriser och sociala kostnader. Har man dessutom en lönekostnad som man dribblar med så kan man skapa ganska stora skillnader, säger han.

Konkurrensen från finska åkerier ökar också ju närmare företagen från Norrbotten kommer den finska gränsen, säger han.