Sveaskog fördubblade vinsten

Det gick bra för statliga Sveaskog förra året. Företaget redovisar en vinst på 1 338 miljoner kronor för 2006, vilket är mer än en fördubbling av föregående års vinst. Bakom det kraftiga vinstlyftet ligger en högre vinst från försäljning av skogsfastigheter och en värdeökning på bolagets skog.