Socialstyrelsen kräver bättre rutiner

Luleå kommun måste förbättra vårdtagarnas möjlighet att få kontakt med en sjuksköterska inom rimlig tid. Det anser Socialstyrelsen. Bakgrunden är att Socialstyrelsen har granskat en händelse då en patient på Älvgårdens äldreboende i Luleå kommun föll två gånger i hemmet och senare avled av en hjärnblödning.

Trots att mannen första gången fick kramper dröjde det 20 minuter innan larmet besvarades.

Socialstyrelsen ser allvarligt på det inträffade, då man anser att mannen fick vänta onödigt länge på transport till sjukhuset. Granskningen visade även att sjuksköterskornas omvårdnadsanteckningar är skrivna i efterhand.