Bemanningsföretag skapar 30 jobb

Ytterligare ett företag etablerar sig i Haparanda och det är det världsomspännande bemanningsföretaget Adecco, som väntas anställa 30 personer. Enligt den nya kontorschefen Ove Niva satsar företaget i Haparanda när man kan se en stark tillväxt i kommunen, som väntas medföra behov av inhyrd arbetskraft.

De 30 jobb som nu skapas i Haparanda gäller främst personer som kan hyras ut till olika företag.

- I början av en expansion i ett området brukar det bli flaskhalsar och brist på arbetskraft och då kan vi hjälpa till att skaffa fram folk med specialkompetens. Vi kan hyra ut personal till i princip alla yrkesområden, säger kontorschefen Ove Niva.

Adecco har redan verksamhet i Luleå och Piteå och anses som ett av de största bemanningsföretagen i världen.

- Satsningen i Haparanda beror inte bara på den allmänna expansionen i området utom också på att man vill sikta in sig på norra Finland, säger Ove Niva.