Ny utbildning ska hjälpa industrin

Pajala och Kalix har beviljats 20 studieplatser för en elektronikutbildning som startar hösten 2007. Utbildningen har anpassats efter elektronikindustrins behov.

Det är en KY-utbildning, alltså kvalificerad yrkesutbildning, som ska starta i Pajala och Kalix. Utbildningen är en eftergymnasial utbildning som anpassats efter elektronikföretagens kompetensbehov. Den kommer att genomföras under två år.

Det finns ett växande behov av utbildad personal inom elektronikindustrin, med utbildningen räknar man med att kunna förse industrin med rätt kompetens i framtiden.