Landstinget anpassar kostymen

Om drygt 20 år är de arbetande i Sverige 5-10 procent färre. Pensionärerna är 50 procent fler. Upp- och nedgångarna i ålderstrappan har blivit ett stort problem för Norrbottens läns landsting som nu försöker se långsiktigt och konsulterar experter för att kunna anpassa kostymen efter vårdbehovet i framtiden.

Landstingsrådet Britt Westerlund (s) säger att man måste få arbetslösa och sjukskrivna i arbete för att få in underlag till landstingsskatten och få tillräckligt med arbetskraft långsiktigt. Det är bättre för människorna att kunna delta i produktionen och bättre för samhällsekonomin, menar hon.

En av experterna, Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på SACO , Sveriges Akademikers Centralorganisation säger att den demografiska situation vi har i dag har funnits tidigare.

- På 60 och 70-talet hade vi ett annat sånt här generationsskifte. Då kom det invandrare, böndernas ungdomar flyttade till städerna, och då gick kvinnorna ut i arbetslivet. Så att om vi bara ser till läget i förväg kan vi säkert bemästra det här, säger Gunnar Wetterberg.