Fisketurismen blir lidande av nationalpark

En nationalpark i Tavvavuoma norr om Kiruna vore förödande för fisketurismen i området. Det säger sportfiskaren och fiskeförfattaren Gunnar Westrin med anledning av Naturvårdsverkets förslag om flera nya nationalparker.

Inom Tavvavouma finns ett populärt fiskeområde och om sportfiskarna utestängs kan det bli problem, menar Gunnar Westrin.

– Delar av Tavvavuoma kallar vi sportfiskare för Sandåslandet och det är ett otroligt känt fiskeomårde, inte bara för oss svenskar utan även för mellaneuropéer exempelvis. Skulle det bli nationalpark där förstår jag naturligtvis vad man vill skydda. Men fisket kommer att bli lidande och då måste man som sportfiskare söka sig andra områden och då kanske man ändå vill komma dit upp. Då blir det ett överfiske i resterande vatten och slitageproblem och så vidare. Det här är ett problem som jag inte tror Naturvårdsverket har tänkt på, säger Gunnar Westrin.

Naturvårdsverket föreslår att 13 nya nationalparker bildas i Sverige. Tavvavuoma ska bli den första arktiska med våtmarker och ett rikt fågelliv. Normalt innebär det att fisket stoppas, trots att sportfisket i dag fungerar bra och är attraktivt, enligt Westrin.

– För en flugfiskare som kanske har harren som sin favoritfisk så är Sandåslandet lika känt som någonsin Mörrumsån är för en laxfiskare.  Det blir ju friktion på marken när vi går där, och det körs ju också en och annan motorcykel i det där området. Men om man har ett styrt fiske och en organiserad jakt, då finns det alltid guider och kunskap med. Då tror jag inte riskerna är så stora att man skulle fiska ner bestånden igen eller skjuta bort riporna eller så. Den tiden tror jag är förbi, säger Gunnar Westrin.

André Pettersson, SR Norrbotten
andre.pettersson@sr.se