Jobb för funktionshindrade

Hamburgerkedjan Max och Samhall har skapat nya jobb för funktionshindrade genom att utveckla en metod att underlätta för dom att jobba på Max. Projektet har genomförts med stöd av EU.s Leonardoprogram. Det konkreta resultatet är att två funktionshindrade har fått anställning som restaurangbiträden på Max restauranger i Boden och Piteå.