Luleå bygger vidare

Den senaste tidens bostadsbyggen i Luleå räcker inte för att möta bostadsbristen i kommunen. Kommunen räknar med att det behöver byggas 400 nya lägenheter per år under de närmaste åren.

Kaj Hedstig är ordförande i byggnadsnämnden, och han säger att nya bostadsbyggen spelar stor roll för tillväxten i kommunen.

- Det är viktigt för Luleås framtid att vi bygger här. Om ett företag ska komma till Luleå och locka nyckelpersoner till företaget så måste de ju ha bra boende, säger han.

För ungefär fyra år sedan valde politikerna mellan att skära ner på kommunens verksamheter och att satsa på tillväxten genom att bygga nytt för att komma till rätta med den dåliga ekonomin.

Beslutet blev att sätta i gång med bygget av Kulturens hus och sedan dess har privata entreprenörer bland annat byggt en helt ny stadsdel med bostadshus på området Kronan. Vid Kungsgatan i centrala Luleå ska tre höghus med sammanlagt cirka 100 lägenheter vara klara för inflyttning under hösten.

Och mer är på gång. Bland annat flera hus med lägenheter och ett stort område med villatomter på Hällbacken på vägen mot Bensbyn.

- 2010 borde vi kunna sätta i gång och dela ut tomter på Hällbacken, säger Kaj Hedstig, som räknar med ett par hundra tomter i en första etapp och ännu fler senare om efterfrågan finns. 

- Kan vi lyckas få folk att flytta till Luleå och få ungdomarna att bo kvar här så måste vi bygga, säger han.