Skolorna ska få lära sig att hantera våld och hot

Hot och våld i skolan har ökat kraftigt och har blivit ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen i skolan. Arbetsmiljöverket genomför därför nu i länets alla kommuner projektet Trygg i skolan 2007. Ett av målen med projektet är att skolorna ska få bättre tillgång till tydliga instruktioner och rutiner för arbete som kan innebära hot eller våld. Oftast är förövare och offer elever, men tre av tio grundskolelärare uppger att de utsatts för våld eller blivit hotade.