Biodieselanläggning planeras i Piteå

Framtidens bränsle kan komma att tillverkas i Norrbotten. Biodiesel blir allt mer intressant och nu planerar man för en biodieselanläggning i Piteå. Mattias Goldmann vid föreningen Gröna Bilister ser en enorm utvecklingspotential i biodieseln då inga motorer behöver byggas om utan skulle redan nu fungera med icke fossilt bränsle.

Det finns alltså en hel del olika varianter av det som kallas biodiesel. Olika tillverkare med olika bas i sin diesel och alla satsar hårt på att komma med nästa generations biodiesel. Att utveckla biodiesel skulle kunna bli en lönsam affär för Norrbotten i framtiden.

Planerna på en biodieselanläggning i Piteå ligger rätt i tiden och ett flertal olika tillverkare i världen satsar hårt på att komma med nästa generation av biodiesel.

Enligt de som ligger bakom projektet kan miljövinsterna bli enorma om biodieseln framställs av spillprodukter och grödor som till exempel jatropha, som är intressant i Piteå. Där skulle jatrophaolja bli ett komplement till tallolja.

Målet för alla är att försöka få en 100 procentig ren biodiesel, men fortfarande pratar man mest om 5 procent eller i bästa fall 20 procentig biodiesel. Ändå finns det enligt Mattias Goldman hos Gröna bilister redan nu med nuvarande biodiesel stora miljövinster att göra.

Ann-Christine Wallner-Hoppe
a-c.wallner@sr.se