Kalla får Lilla bragdguldet

Skidtalangen Charlotte Kalla från IFK Tärendö har fått Svenska Dagbladets så kallade lilla bragdguld.

Lilla bragdguldet är ett idrottsstipendium på 50 000 kronor som tillfaller ”en ung idrottare som kan uppvisa en lovande resultatutveckling och på goda grunder kan anses ha framtiden för sig”.