Studenterna fuskar allt mer

Studenternas fusk fortsätter att öka. Det vanligaste fusket är att studenter kopierar texter från nätet. Det här visar siffror från Högskoleverket.

Under förra året stängdes nästan 350 studenter av, jämfört med 2005 då 318 studenter blev avstängda. Antalet som fick en varning har legat omkring hundra personer båda åren, och enligt Högskoleverket, som har samlat in siffror från 39 universitet och högskolor, handlar det framförallt om texter som har tagits från nätet.

Vid Luleå tekniska universitet var det 27 personer som stängdes av och två personer som varnades förra året.

Per Aspek, som pluggar industriell ekonomi, tror att ekonomisk press kan va en anledning till när studenter fuskar.

I slutänden är det disciplinnämnden på varje enskild högskola som bestämmer om en elev ska bi avstängd eller få en varning. Sedan 2001 då Högskoleverket började sammanställa alla avstängningar har antalet fall ökat varje år. I år är ökningen lite mindre än tidigare år, vilket kan bero på att antalet studenter har minskat.

Högskoleverkets jurist Pontus Kyrk säger att fler och fler skolor i sin jakt på folk som plagierar har börjat anlita företag.