LTU rankas högt bland studenterna

Luleå tekniska universitet placerar sig bland de främsta i landet när det gäller att attrahera förstahandssökande till universitetets utbildningsprogram. Därmed ökar universitetet sina marknadsandelar och fortsätter att bryta mot den nationella trenden med vikande andel förstahandsansökningar till universitet och högskolor.

Endast ett fåtal av landets universitet och högskolor lyckades i år med att, jämfört med år 2006, öka andelen förstahandsökande till sina utbildningar. Förutom Luleå tekniska universitet hör även Stockholms universitet och Karlstad till dem som år 2007 har fler studenter som söker universitetet i första hand.

– Vi är glada över att höra till dem som studenterna rankar som attraktivast, vilket tydligt framgår av det faktum att vi är en av de få som ökar på en kraftigt vikande nationell marknad, säger rektor Pia Sandvik Wiklund.

Nationellt sett minskar i år antalet förstahandsansökningar till landets universitet och högskolor med sju procent.