Besöksförbud hävt på Kalix sjukhus

Besöksförbudet vid Kalix sjukhus, med anledning av vinterkräksjukan är hävt.