Varmare hav dräper fågel och fisk

Norska Polarinstitutet presenterar en dyster rapport för Barents hav; mindre is, mindre fisk och färre fåglar.

Hälften av havsisen i Barents hav har försvunnit de senaste tio åren på grund av den ökande vattentemperaturen.

Rapporten från Polarinstitutet slår fast att det är klimatförändringarna som orsakat nedgången i fiskbeståndet och sjöfågel.

Temperaturhöjningen i Barents hav har gett tydliga utslag på ekosystemet, menar Björn Fossli Johansen vid Polarinstitutet.

─ Utvecklingen har accelererat de senaste åren, säger Björn Fossli Johansen, som menar att förändringarna ger anledning till oro.

Rune Berg, Knut Sverre Horn, Stig-Arne Nordstrom