Arbetsmiljöverket anmäler LKAB

Arbetsmiljöverket anmäler LKAB till åklagare för utredning om eventuellt arbetsmiljöbrott. Det var i samband med en inspektion på en byggarbetsplats som LKAB i Kiruna ansvarade för saknades det en arbetsmiljöplan tillgänglig på plats. Det här trots att det ufördes arbeten med risk för fall på två meter.

När företaget fick fram en plan dagen därpå visad den sig vara bristfällig. Det här är brott mot arbetsmiljölagen menar verket som alltså anmäler LKAB.