Värmen är orsak till mer hussvamp i länet

Under en rad av år har antalet angrepp av hussvamp ökat drastiskt i Norrbotten. Tidigare har hussvamp varit mera vanligt förekommande i Skåne och Danmark. Långa och varma höstar kan vara orsaken till den stora ökningen i länet. Hussvamp är en rötsvamp som mycket snabbt förökar sig och bryter ned trävirke, framförallt i äldre hus.