Enkelt beslut att återuppta förhandlingar

Redan på onsdag eftermiddag startade produktionen i LKAB:s gruvor och verk i Malmberget, Kiruna och Svappavaara. Företaget uppges ha förlorat runt 100 miljoner kronor under de drygt två dygn produktionen stått stilla. Enligt personaldirektören Mats Pettersson var det ett enkelt beslut att återgå till förhandlingsbordet.

LKAB går tillbaka till förhandlingsbordet efter att Gruvornas arbetsgivarförbund och IF Metall enats om att LKAB:s slutbud som lämnades vid de lokala förhandlingarna strider mot det centrala avtalet.

– Det var ett ganska enkelt beslut när vi väl hade lyckats tolka utlåtandet från kansliöverläggningen. Det var ett ganska luddigt formulerat besked som jag inte riktigt förstår än i alla delar. Men det som var väldigt tydligt var att båda parter var överens om att det slutbud vi hade lämnat från LKAB:s sida strider mot det centrala avtalet, säger Mats Pettersson personaldirektör vid LKAB.

Under den olovliga konflikten har LKAB sagt att företaget ska göra löneavdrag för de strejkande samt lämna in en anmälan till arbetsdomstolen. Klart är att företaget tänker fullfölja löneavdraget för de strejkande gruvarbetarna.

– Vi har inte slutgiltigt tagit ställning till vidare åtgärder, Mats Pettersson.

Han tror inte att relationerna mellan företaget och gruvarbetarna kommer att påverkas negativt av detta.

– De människor som har valt att gå ut i avtalsstridig strejk är väl medvetna om vad de gjort och har nog varit beredda att ta konsekvenserna, säger han.

De lokala förhandlingarna kommer att starta så fort produktionen vid gruvorna är i full gång.

Enligt Mats Pettersson har LKAB förlorat förtroendet hos kunderna.

– Det är delvis fullständigt irreparabelt det är omöjligt att värdera. Låt oss hoppas att vi kan reparera såpass mycket av förtroendet att det inte drabbar oss långsiktigt, men det står skrivet i stjärnorna. Det vi kan konstatera konkret är att vi förlorar 35 miljoner kronor per dygn som produktionen inte går, avslutar Mats Pettersson.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se