Socialförvaltningen i Luleå medger fel

Socialförvaltningen i Luleå kommun medger i ett yttrande till justitieombudsmannen, JO, att handläggningen av en ansökan om utökad personlig assistans vid lägervistelse har varit bristfällig.

Ansökan, som gällde sommaren 2007, föll mellan stolarna eftersom en överlämning mellan handläggarna inte gjorts enligt gällande rutiner.

Även en ansökan som gällde 2006 anmäldes till JO av samma person. Men där anser kommunen att ärendets långsamma handläggning berott på att den sökande själv varit svår att få kontakt med.