Vårdplatser i Haparanda hotas

Samtliga nio OBS-platser vid Haparanda vårdcentral hotas av nedläggning och detta har fått de politiska partierna och pensionärsorganisationerna PRO och SPF att protestera.

Socialdemokratiska kommunalrådet Sven-Erik Bucht är upprörd.

- Detta är ett fullkomligt vansinnigt förslag och det är märkligt att ens komma med denna typ av utredningar. Man gjorde ju en översyn av OBS-platserna för ett år sedan och då drog man ned med 25 procent och nu tar man bort dem helt. Det är oetiskt. Det är gamla människor, som behöver vård och det är vård i livets slutskede. Att komma med sånt här är mycket märkligt. Jag tar kraftfullt avstånd från det, säger han.

Landstinget gör nu en översyn av OBS-platserna i hela länet och ett av förslagen kan bli att de nio platserna vid vårdcentralen i Haparanda flyttas till Kalix.

Chefen för division primärvård Bo Westerlund säger att syftet är att spara pengar, men det blir senare politikerna, som får ta beslutet.