Stort uppsving för turismen i länet

Beläggningen på boendeanläggningar hotell, stugbyar och vandrarhem i Norrbotten har under mars månad ökat med 28 procent, jämfört med samma tid förra året. Motsvarande ökning för landet som helhet är sju procent.

Ökningen i Norrbotten motsvarar 33 740 extra gästnätter under mars månad. Men det är inte bara under våren som trenden varit positiv, senaste 12-månadersperioden är ökningen för länet 14 procent, även det högt över riksgenomsnittet.

Samtliga marknader förutom Danmark och Italien ökar, de största volymerna ligger på den svenska marknaden följt av Tyskland, Norge och Storbritannien.

– Det är helt fantastiska siffror! Vi har nu ökat nitton månader i rad och vi kan i dagsläget inte se några avmattningstendenser. Alla fantastiska upplevelser och alla fina anläggningar som finns i ett av världens renaste geografiska områden med hur mycket rent vatten som helst lockar naturligtvis besökare från hela världen, säger Jan-Erik Jaensson, turistchef i Swedish Lapland.

En annan förklaring som turistföretagen anger det samarbete som har byggts upp mellan turistentreprenörerna.

– Vi ser inte längre varandra som konkurrenter, utan som kollegor som hjälper varandra, säger Jan-Erik Jaensson.