HD fastställer miljödom för LKAB

Miljööverdomstolens dom som gav LKAB tillstånd till ett nytt anriknings- och pelletsverk inom Kiirunavaaras industriområde står fast. Högsta domstolen tar inte upp överklagandet från en privatperson i Kiruna som protesterat mot tillståndet.