Insats för att undvika dammhaveri

Bodens Energi har under sedan midnatt mellan fredag och lördag arbetat för fullt för att säkra dammen och markområdet vid Ljuså kraftstation, knappt två mil norr om Boden.

Stig Kenttä, projektledare på energibolaget, konstaterar att han haft en rätt dramatiskt natt. Strax efter midnatt började arbetet för att med grävmaskin börja flytta nya jordmassor till strax under dammen där marken börjat spolats bort.

- Det finns en risk för att dammkroppen brister och faller sönder om det får fortsätta att spola och spola.

Hur bedömer du läget just nu?

- Precis nu bedömer vi att vi har läget under kontroll.

Finns det någon risk i nuläget att det kan ske förändringar under dagen?

- Nej, vi har stängt av av de ovanliggande kraftstationerna så vi har inte samma tryck mot Ljusådammen just nu, säger Stig Kenttä.

Det är marken under den så kallade betongvingen, just nedanför dammen, som börjat undermineras på grund av att stora flöden av vatten grävt ur marken.

Bodens Energi och dess underentreprenör håller sen en tid tillbaka på med renoveringsarbeten av dammen, samtidigt som flödena just nu är extra stora på grund av vårfloden.