Romerna vill skapa kulturcentrum

Romerna i norra Sverige vill skapa ett nytt kulturcentrum i Luleå. De vill visa upp den historia, och det liv som romerna, eller zigenarna och resandefolket har levt och lever i Sverige.

Samtal om ett nytt kulturcentrum för romer i Norrland pågår redan mellan romernas organisationer och myndigheter i Norrbotten.

Enligt myndigheterna finns det 20 000 romer i Sverige men själva anser de att det är det dubbla om resandefolket räknas in.

-Om inte romerna, alltså de inhemska romerna, kan bibehålla sin nordiska historia så har även Sverige förlorat en del av sin nordiska historia, säger Allan Schwartz, ordförande i centrum för Roma International som företräder 11.000 romer i Sverige.